Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: Třebíčský HANDicap 2015 s.r.o.
Sídlo prodávajícího: Manželů Curieových 657, 674 01 Třebíč
IČO prodávajícího: 04818377
Internetová stránka eshopu: handicap2015.cz
Emailová adresa prodávajícího: cahova@th2015.cz
Telefon prodávajícího: 602 233 473

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:
Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V ……………… dne …………….                                    …………….……………..
                                                                               podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)

Tento formulář si můžete stáhnout: