Náhradní plnění

Jsme poskytovatelem NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Co je tzv. náhradní plnění
Náhradní plnění vychází z §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který jednoznačně ukládá všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP), a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená přibližně za každou 25-tou osobu povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

Takový subjekt může tedy dle zákona:

a) zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
b) spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%
c) odvést příspěvek do státního rozpočtu nebo kombinovat všechny uvedené způsoby.

Body b) a c) jsou tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat. Může využít naší společnosti.

Jak se počítá
Platná prováděcí vyhláška vypočítává povinný nákup od subjektů zaměstnávajících OZP z průměrné mzdy v národním hospodářství tak, jak ji zveřejňuje Český statistický úřad.  Pro výpočet odvodu se vždy počítá průměrná mzda v 1.-3. čtvrtletí roku, za který se odvod provádí.